משנת 1998 החלה עמיגור לנהל בתי דיור סוציאלי לקשישים ברחבי ישראל. בבתי הדיור שבניהול עמיגור מתגוררים בעיקר עולים חדשים, או דיירים ותיקים.

שנות התשעים, שעמדו בסימן גל העלייה העצום ממדינות חבר העמים, הביאו להשקעה ופיתוח משמעותי של הדיור הציבורי לקשישים בישראל.

בתחום זה תופסת עמיגור מקום נכבד בשיפוץ בתים והתאמתם למגורי קשישים ובניהול מקצועי המאגד בתוכו היבטים תחזוקתיים וחברתיים כאחד, התורמים לאיכות חייו של הקשיש בישראל.

דיור גיל זהב

בית דיור גיל זהב "אביה" בבאר שבע

בשנים האחרונות בנתה עמיגור כ-1,300 יחידות דיור לקשישים בעלות של כ-75 מליון דולר. מקורות המימון של בתים אלה מתחלקים בין תורמים מחו"ל, קרן ווינברג מארה"ב 30%, וועידת התביעות נגד גרמניה – 30% וממשלת ישראל 40%.

פתרונות דיור אלו הנם תרומתה של עמיגור למאמץ הלאומי למתן דיור לעולים קשישים חסרי דיור.

מ-11 בתים לעשרות בתים כיום

בשנת 1988 העבירה הסוכנות היהודית לניהולה של עמיגור 4 בתי דיור גיל זהב וזו הייתה ההתחלה. מאז המשיכה עמיגור בהרחבה והתמחות עד אשר בשנת 2012 מנהלת עמיגור מעל 50 בתי דיור לקשישים. במהלך השנים פיתחה עמיגור מודל ניהול חברתי, שנועד לספק לקשיש לא רק פתרון דיור, אלא גם להעניק לו את כל מערך השרותים הסוציאליים במטרה לספק לו איכות חיים גבוהה ותחושת שייכות.

דיור גיל זהב "הראשונים" אשדוד
דיור גיל זהב "פזית" קרית ים

 

דיור גיל זהב "הראשונים" אשדוד

 

דיור גיל זהב "פזית" קרית ים

דיור גיל זהב "אשדוד ים" אשדוד
דיור גיל זהב "צור" באר שבע

 

דיור גיל זהב "אשדוד ים" אשדוד

 

דיור גיל זהב "צור" באר שבע

האוכלוסיה

בבתי גיל הזהב שעמיגור מנהלת, כ-6,000 דירות, מתגוררת אוכלוסייה של קשישים, מרביתם עולים חדשים.

מגמה זו של אכלוס עולים בולטת מאוד ואחוז העולים בדיור גיל הזהב מגיע לכדי 98% מכלל המתאכלסים. מדובר באוכלוסייה ייחודית שמרביתה ממדינות חבר העמים.

אוכלוסייה זו מורכבת מאלפי ניצולי שואה, שחוו את מוראותיה, ומאלפים אחרים שהשתתפו במלחמת העולם השנייה הן כלוחמים בצבאות והן כפרטיזנים.

בתמונה "ווטראנים" דיירי עמיגור

 

בתמונה "ווטראנים" דיירי עמיגור