פעילות הכוללת ניהול דיור ציבורי,לרבות פעילות בתחומי אכלוס, מכירות, אחזקה שוטפת של הדירות והמבנים, גביית שכ"ד, רישום שיכונים ציבוריים, פעילות רווחה עשירה ומגוונת, שיפוץ דירות ישנות, עבודות פיתוח בשיתוף עם רשויות מקומיות ושיפוץ מקלטים ציבוריים. לצד פעילות זו, מתבצעות עבודות אחזקה.

היקף הנכסים

עמיגור מנהלת כיום כ-12,000 יחידות דיור בשיכון הציבורי המאוכלסות על ידי המדינה ובהן מתגוררות אוכלוסייה המונה כ-35,000 נפש. שכר הדירה הממוצע עומד על כ-280 ₪.

אכלוסים

עמיגור כחברה מאכלסת שמה לה כיעד מרכזי לספק פתרונות דיור לעולים ולזכאי דיור של משרד הבינוי והשיכון. עמיגור אכלסה בעשור האחרון מעל 25,000 יחידות דיור מחצית ממספר זה לעולים חדשים.

קריטריונים לדיור ציבורי        למידע על זכויות הדייר בדיור הציבורי      (בהתאם לנוהלי משרד הבינוי )

 

חוק הדיור הציבורי - החלה מכירת דירות השיכון הציבורי לזכאים

בהתאם להוראת שר האוצר ויו"ר קבינט הדיור, יאיר לפיד, ושר הבינוי אורי אריאל, נכנס לתוקף חוק הדיור הציבורי.
דיירים המתגוררים בדירות שיכון ציבורי 5 שנים לפחות יהיו זכאים להנחות ברכישת הדירה. גובה ההנחה ייקבע לפי ותק המגורים, יישוב המגורים, מספר הנפשות ולפי סוג שכר הדירה שבו מחויבים הדיירים.

למידע נוסף באתר משרד הבינוי

למידע נוסף בסניפי עמיגור

 

גבייה

חברת עמיגור מפעילה מערכת גביה ממוחשבת ומשוכללת לטיפול בגביית שכר הדירה. בסניפי החברה מותקנות מערכות ממוחשבות Onlineהמספקות נתונים עדכניים לדייר.

אמצעי הגביה הנם מגוונים ובאפשרות הדיירים לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, שוברים דו חודשיים לדיירים (ובהמשך בכרטיסי אשראי).

אנו מציעים הסדרי תשלום לדיירים המתקשים בהחזר חובות. לעמיגור הישגים גדולים בתחום הגביה המאפשרים לה קיום והרחבת סל השירותים הניתנים לדיירים בתחומי האחזקה והפעילות החברתית.

 

רישום שיכונים ציבוריים

עמיגור דואגת לרישום נכסים וזכויות משתכנים בפנקס המקרקעין (הטאבו). במסגרת זו יחידת רישום הנכסים רושמת אלפי דירות כל שנה בפנקס המקרקעין. בנוסף היחידה גם דואגת להכנת תשריטים ורישום צווי בתים משותפים, רישום וביטול משכנתאות והערות אזהרה בטאבו.

פרטים ביחידה לרישום שיכונים ציבוריים בטלפון: 03-6930480 פקס 03-6930353

הגברת רחל אלרואי: rachela@amigour.co.il