העומדים בראש החברה

עו"ד אריה אביר

יו"ר מועצת המנהלים, עו"ד אריה אביר, בוגר לימודי כלכלה ומשפטים.

התמנה לתפקיד יושב ראש בשנת 2008. עו"ד אריה אביר, בעל רקע נרחב בתחום הניהול והנדל"ן אליהם התוודע דרך מכלול התפקידים שביצע בעמיגור: כלכלן, מנהל אגף רווחה, סמנכ"ל ומנהל אגף הכספים, משנה למנכ"ל וכמנכ"ל החברה בין השנים 1989-2002.

לאחר סיום תפקידו כמנכ"ל עמיגור כיהן כראש הסוכנות היהודית באמריקה הלטינית וכראש אזור אירופה של הסוכנות היהודית.

כיום מכהן כראש לשכת החברות של הסוכנות היהודית.

יובל פרנקל

מנכ"ל עמיגור, יובל פרנקל, בוגר לימודי היסטוריה באוניברסיטת תל-אביב.

בשנים 1994-1998 כיהן כמנכ"ל חברת חלמיש - חברה ממשלתית עירונית לשיכון ולשיקום שכונות ת"א-יפו.

בשנים 1999-2002 שימש כחבר דירקטוריון של עמיגור ויו"ר ועדת הביקורת שלה.

מאמצע שנת 2002 מכהן כמנכ"ל עמיגור.

חברי מועצת המנהלים של עמיגור

  • עו"ד אריה אביר - יו"ר
  • מר ג'וש שוורץ
  • מר אביגדור מעוז
  • עו"ד משה שיף
  • מר ערן אגאי
  • מר עמירם מסס
  • גב' ברברה פרומיסלב
  • פרופסור יצחק בריק
  • מר אלי ברדה
  • עו"ד יעקב לרר