כיום מופעל "חוק הדיור הציבורי - זכות רכישה"

בהתאם להוראות משרד השיכון פועלת עמיגור למכר הדירות. החוק יהיה בתוקף עד ה-31 בדצמבר 2017.

ככלל, זכאים לרכוש במסגרת החוק, דיירים המתגוררים בפועל בשיכון הציבורי חמש שנים ומעלה.
לצורך הגשת בקשה לרכישה יש להמציא תעודת זכאות בתוקף.

לפרטים ניתן לפנות לסניפי עמיגור.