רח' קפלן 12 ת"א 64734 טלפון : 03-6930204 פקס 03-6918561

 

עו"ד אריה אביר - יושב ראש החברה טל. 03-6930159 פקס 03-7628452

יובל פרנקל - מנכ"ל החברה טל. 03-6930496 פקס 03-6918561

בצלאל סינואני - משנה למנכ"ל ומנהל אגף תפעול טל. 03-6930489 פקס. 03-6930310

רחל אלרואי - מנהלת אגף נכסים והיחידה לרישום מקרקעין טל. 03-6930129 פקס. 03-6930353

גיא טננבאום - מנהל אגף הנדסה טל. 03-6930481 פקס 03-6961995

עופר ערוסי - מנהל אגף כספים טל. 03-6930270 פקס 03-6930323

עו"ד שי קגן - יועץ משפטי טל. 03-6930307 פקס 03-6930238

עו"ד תמר קציר - מבקרת פנים טל. 03-6930482 פקס 03-6918561

ארז שני - מנהל אגף לפיתוח משאבים וקשרי ציבור החברה טל. 03-6930243 פקס 03-6930436

רחל גלאור - מזכירת החברה - פקס 03-6930131