עבודות אחזקה

הדיירים מבצעים עבודות שיפוץ תחזוקה ושיפוצים בעצמם, כאשר עמיגור מספקת את חומרי הגלם, ובהנחייה והדרכה של החברה. בבתים בהם קיימת אוכלוסייה נזקקת עמיגור נעזרת בגורמים שונים בקהילה (חיילים, תלמידים ונוער) לביצוע העבודות.

ביקורי משפחה

במהלך כל שנה נערכים ביקורי משפחה על ידי עובדים חברתיים אצל כל דיירי עמיגור, מטרות הביקור: לחזוק הקשר בין הדייר לעמיגור, אימות נתוני הדירה והדייר בדיקת מצב הדירה וטיפול יזום בבעיות המתגלות. בדיקת הצרכים המשותפים של הדיירים, ביצוע אספות דיירים וארגון ועדי הבתים. מפגש עם ועדי הבתים.

בתמונה אחת ממקהלות דיור גיל הזהב של עמיגור

בתמונה אחת ממקהלות דיור גיל הזהב של עמיגור