בחודש 12/2015 חתמו שרי האוצר והשיכון ויו"ר הסוכנות היהודית על הסכם חדש להקמת דירות לזכאי הדיור הציבורי. מדובר על בנייה של 2,650 יחידות דיור לטובת זכאי הדיור הציבורי במשרד הבינוי והשיכון ובמשרד הקליטה. הדירות ייבנו באמצעות חברת עמיגור שהינה חברת בת של הסוכנות היהודית על שטחים שתכננה ופיתחה עבור שימוש הציבור.

בשלב הראשון המדינה תממן את מענק ההקמה, ולאורך השנים - את שכר הדירה של הזכאים. יחידות הדיור ישמשו את המדינה ל-20 השנים הקרובות ותיקבע אופציה להארכה של התקופה ב-20 שנים נוספות. ההסכם מובא בהמשך למאמצי המדינה להקטין את תור הממתינים לדיור ציבורי ולסייע בהגדלת מלאי הפתרונות לזכאים.

בסך הכל יושקעו בפרויקט כ-1.5 מיליארד שקל - מתוכם כ-530 מיליון שקל עבור הקמת הדירות ועוד כ-954 מיליון שקל בגין תשלום שכר הדירה (השקעה משותפת של משרד השיכון והבינוי ושל הסוכנות היהודית). צפי אכלוס הדירות הוא בשנת 2020.

בתמונה שרי השיכון והאוצר ויו"ר הסוכנות היהודית