דיור ציבורי הינם פתרונות דיור שנבנו על ידי רשויות המדינה, או רשויות העיר בכדי לספק מגורים לשכבות האוכלוסייה שהכנסתם בינונית ומטה, דירות המגורים מנוהלות על ידי חברות לדיור ציבורי כמו: עמיגור, עמידר, חלמיש, פרזות, שקמונה.

בהתאם להחלטת הממשלה, מופעלת החל מתאריך 1.11.2005 שיטת מדרוג שכר דירה לשוכרים המתגוררים בשיכון הציבורי. גובה שכר הדירה המדורג והקריטריונים למתן הנחות נקבעים על ידי משרד הבינוי והשיכון יחד עם משרד האוצר ומותאמים לכל שוכר, ומושפעים מהרכב המשפחה, הכנסות המשפחה מיקומה הגאוגרפי של הדירה וגודלה.

בדיור הציבורי של עמיגור זכאים לגור אזרחים ותיקים אשר זכאים לדיור על פי קביעת משרד הבינוי, ועולים חדשים על פי קביעת המשרד לקליטת עלייה.

עמיגור מתחזקת את הבתים אשר בניהולה בהתאם לחוק. הדיירים נדרשים אף הם, להשתתף בחלק יחסי של עלות התיקונים.

חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי התשנ"ח 1998 מבטיח לדיירים:

א. תיקונים ותחזוקת הדירות על ידי החברות המשכנות.

ב. לדיירים ממשיכים את הזכות להתגורר בדירה בהם הם גרים.

דיור המיועד בעיקר לקשישים חסרי דירות קבע, בעלי הכנסה נמוכה. מהווה מסגרת מגורים מיוחדת המספקת להם קורת גג לטווח ארוך ואפשרויות ליהנות משירותים חברתיים בסיסיים כגון, אם בית, עובד סוציאלי, רכז חברתי ואיש אחזקה. הדירות מאובזרות לפי צורכי הדיירים ומצוידות במערכת תקשורת פנימית, במכשירי מצוקה ובגישה נוחה, בטיחותית ומוגנת בפני זרים ומעידות. הדירות נבנות וממומנות על ידי משרד הרווחה בשותפות עם משרדי האוצר, הבינוי והשיכון, הקליטה, וועידת התביעות. ההפניה אל הדירות היא ע"י משרד הבינוי והשיכון ומשרד הקליטה.

נשים מעל גיל 60 וגברים מעל גיל 65.

קשישים שאין בבעלותם דירה ובעלי תעודת זכאות בתוקף ממשרד השיכון.

בעלי הכנסה נמוכה: קצבה +השלמה או פנסיה קטנה.

עצמאיים בתפקוד.

קשישים המתגוררים בדיור ציבורי (עמידר, עמיגור) ומעוניינים לעבור לבית דיור גיל זהב ציבורי.

לדיירים חדשים 10% מההכנסות הכוללות ביטוח לאומי ו/ או פנסיה.